Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Jesteśmy grupą badaczy zajmujących się najstarszym okresem w historii literatury. Co to znaczy? Naszym głównym polem jest dawna literatura polska („staropolska”), czyli teksty pisane od X do XVIII wieku. Ale dawnej literatury polskiej nie da się badać i nauczać w oderwaniu od literatur europejskich lub śródziemnomorskich. Czytamy więc i interpretujemy Kochanowskiego i Szekspira, Gertrudę Mieszkównę i Hildegardę z Bingen, Skargę i Boccaccia, Galla Anonima i Pieśń o Rolandzie, Twardowskiego i Camõesa, Morsztyna i Owidiusza, Sarbiewskiego i Ariosta, Bakę i Aretina (i wielu innych). Nasze zainteresowania obejmują również tradycje, z których wywodziła się średniowieczna i wczesnonowożytna literatura europejska: grecko-rzymską (traditio pagana), żydowską (traditio Haebraica), chrześcijańską (traditio Christiana) oraz islamską (traditio Islamica).

Zainteresowania pracowników i doktorantów Katedry są bardzo szerokie. Są to m.in.: historia literatury polskiej od X do pocz. XIX wieku; poezja nowołacińska polska i europejska; związki między literaturą polską i włoską; wielokulturowość dawnej Rzeczypospolitej i Europy; edycja poezji i prozy; tłumaczenia z dawnych literatur europejskich; biblistyka; kaznodziejstwo średniowieczne; kartografia renesansowa; posthumanizm; literatura dawnego Krakowa; historia czytania i pisania; literatura Wielkiego Księstwa Litewskiego; literatura wczesnonowożytna w perspektywie postkolonialnej.

Na prowadzonych przez nas kursach staramy się pokazać, że ludzie tworzący tę odległą i obcą literaturę w gruncie rzeczy byli podobni do nas. I że w gruncie rzeczy sprawy, które dotyczyły kiedyś ich, dotyczą również nas. Głównym kursem naszej Katedry jest Historia literatury staropolskiej. Oprócz tego prowadzimy wykłady, ćwiczenia i seminaria poświęcone kulturze dawnego Krakowa, tradycji śródziemnomorskiej i biblijnej, literaturze wieloetnicznej Rzeczypospolitej, retoryce i poetyce historycznej.