Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Grażyna Urban-Godziek, prof. UJ

dr hab. Grażyna Urban-Godziek, prof. UJ

Profesor w Katedrze Historii Literatury Staropolskiej. Polonistka i neolatynistka. Badaczka nowożytnej poezji łacińskiej i polskiej w kontekście tradycji starożytności klasycznej oraz romańskiego średniowiecza. W ramach tych studiów prowadzi badania nad gatunkami literackimi, historią idei oraz topiki, a także antropologią kultury.

Obecnie realizowane projekty:
1. Klasyfikacja genologiczna porannych pieśni miłosnych od X-XVII wiek. 
2. „Pieśni kobiet” w tradycji greckiej i romańskiej. 

Funkcje w UJ
Redaktor naczelna kwartalnika Terminus 
Kierownik Pracowni Literatury Renesansu 
Redaktor Biblioteki Literatury Staropolskiej i Nowołacińskiej obecnie przekształcanej w bazę danych: Neolatina
Redaktor edycji online Dzieł łacińskich Jana Kochanowskiego (w trakcie konwersji do nowego formatu)

Członkini 
International Association for Neo-Latin Studies (IANLS
Fédération Internationale des Sociétés et Instituts pour l’Étude de la Renaissance (FISIER)
European Association for Digital Humanities (EADH)

ul. Gołębia 16, pok. 54, 31-007 Kraków
email: grazyna.urban-godziek@uj.edu.pl

Strony: ORCID Academia ResearchGate

Najnowsze publikacje
1. How many layers of mediation separate us from hypothetical oral women’s songs? A preliminary study based on medieval poetry, in: Transformations of oral and written narratives: the interdisciplinary approach, ed. by Karol Zieliński (forthcoming in Harrassowitz 2024).
3. Motyw hymen-funus (ślub-pogrzeb) i greckie rytuały żałobne w trenach VI i VII Jana Kochanowskiego, w: Jan Kochanowski. Nowe perspektywy badawcze. W sześćdziesięciolecie istnienia Muzeum w Czarnolesie, red. T. Błach, M. Kozdrach, Radom-Czarnolas 2022 (recte 2023), s. 159-187. (Nagranie wykładu
4. The amatory hejnał (bugle call): an Old Polish genre of a morning love song, „Studi Slavistici” (2022) XIX, 2, s. 81-103.
5. Alborada iberyjska. Kobieca pieśń spotkania o świcie, XI-XVII w., „Wielogłos” 2021, zesz. 3 3 (49), s. 1-30.
6. Romańska alba tradycyjna – między pieśnią ludową a dworską, „Terminus” 2020, zesz. 2, s. 103-122. 
7. Alba dworska trubadurów (rozstanie o świcie), „Terminus” 2020, zesz. 2, s. 123-141. 
8. M. Pabisiak, G. Urban-Godziek, Alby tradycyjne i dworskie. Wybór pieśni romańskich w przekładzie Magdaleny Pabisiak, „Terminus” 2020, zesz. 2, s. 157-179. 
9. Polskie poranne pieśni miłosne XVI-XVII wieku w świetle typologii podgatunków chansons de femme, „Teksty Drugie” 2019, nr 2, s. 222-240.
10. Czy dawni Polacy marzyli o Wyspach Szczęśliwych? Polskie przekłady epody 16 wobec Horacjańskiej dychotomii wyobrażeń o miejscu szczęśliwym, czyli Beatus ille versus „insulae fortunatae”, w: Ars bene vivendi. Studia dedykowane Profesorowi Maciejowi Włodarskiemu, pod. red. L. Grzybowskiej i E. Buszewicz, Kraków 2017, 439-460.
11. Florencki złoty wiek w propagandzie medycejskiej (Cristoforo Landino, Xandra) – narodziny i trwanie mitu, w: Literatura renesansowa w Polsce i Europie. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Borowskiemu, pod red. J. Niedźwiedzia, Kraków 2016, s. 51–83. 
 

LISTA PUBLIKACJI

Najnowsze wystąpienia na konferencjach 
1. Salutacje poranne i wieczorne Hieronima Morsztyna i Adama Mickiewicza wobec europejskiej tradycji aubadowej, Kolokwia Staropolskie, Kazimierz Dolny, 2024.
2. How the ideas of Romanticism impacted the 19th and 20th-century reception of the major Polish Latin Renaissance poets, Klemens Janicki and Jan Kochanowski, Societat Catalana d’Estudis Clàssics & LBI, Barcelona, Hiszpania, 2023.
3. The Medieval „Women’s Songs” (Frauenlieder), and its Slavic Renaissance adaptations: On the example of Jan Kochanowski’s “Pieśń Świętojańska o Sobótce”, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetynia, Czarnogóra, 2023.
4. In search of the relicts of traditional women’s songs: A methodological approach (on-line), Slovenian Academy of Sciences and Arts Lublana, Słowenia, 2023.
5. Amicitia elisea: the types, functions and sources of the Humanistic Elysium of Poets’ motif  (Marsuppini, Landino, Marullo, Pontano, Flaminio, Janicki, Kochanowski), IANLS, Leuven, Belgia, 2022.
6. Metaforyka metaliteracka w Trenach Jana Kochanowskiego, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, 2021.
7. The Humanistic Elysium of Elegiac Poets (Cristoforo Landino and Giovanni Pontano), (on-line) Seu Universitària de la Nucia, Hiszpania, 2020. 
8. Z odmową w tle – elegijna retoryka ubóstwa, słabości i porażki jako strategia pozyskiwania dziewczyny (klasyka i renesans), Instytut Studiów Klasycznych i Orientalnych, UWr, Wrocław, 2019.
9. The Nineteenth-Century Stigma of anti-Renaissance and anti-Latinism in the Research of Jan Kochanowski's Output, IANLS, Albacete, Hiszpania, 2018.
10. Alba, gayta i serena – średniowieczne gatunki prowansalskie i ich echa w poezji staropolskiej. IBL Warszawa, 2017.
11. “Owidego Nazona Wiersze na wygnaniu pisane” − Jacek Idzi Przybylski i polska tradycja przekładów Owidiańskich. UJ Kraków, 2017.